jaki jest narodowy taniec hiszpanii

jaki jest narodowy taniec hiszpanii
Po śmierci Orin, mogła mieć nowe życie i wyzwolił z rąk Piotra; przecież ona zmarnował szansę, gdy wyznała mu, że ona rzeczywiście kochał Adama - rewelacja, że ??zranił Piotr. Lavinia mógł po prostu ciągle takie uczucia do siebie, że to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ już Adam jest już martwy. Było więc jej ubogich wyroku, który spowodował jej wyrazić taką bolesną objawienie, które doprowadziły do ??jej upadku.e-fotolia.pl

4. Lavinia nieszczęście nie jest w pełni zasłużony. Kara przekracza błąd popełniony.

Lavinia, kochający i pełen szacunku córka, można uznać za ofiary wypadku. Mogła zyskał odkupienie przez Piotra, ale inne czynniki nie mieszał powodując jej zrezygnować z osobistego szczęścia. Jej rozdzielczość samodzielnego odosobnieniu przez zamknięcie się wewnątrz domu Mannona odpokutować za grzechy swojej rodziny może być uznany za zbyt trudne dla niej.

jaki jest narodowy taniec hiszpanii

5. Zadośćuczynienie Lavinia nie jest czysta strata - jest wzrost świadomości, zysk w samowiedzy i odkrycie na jej części.

Lavinia mógł po prostu zdecydowaliśmy się zostawić i uciekać, aby rozpocząć nowe życie, ale zdecydowaliśmy się na pobyt. W swojej decyzji, ona wyświetlona poczucie epifanii i odnowy. Ucieczka nie musi umożliwić jej uciec winy i The Haunting jej przeszłości. Jej akt poświęcenia włączył ją położyć kres klątwie rodzinie kończąc w ten sposób serię nieszczęść, które spotkały się na rodzinie. Akt ten został podwyższony ją do roli ofiarnego baranka czyniąc ją duchową zbawiciela rodziny z moralnego upadku i degradacji.

jaki jest narodowy taniec hiszpanii

Wniosek

Choć zróżnicowane emocje wzbudził, The dharacter od Lavinia nie pozostawia swoich czytelników - a publiczność - w stanie depresji. Arystoteles (Leitch 2001) twierdzi, że jedną z funkcji tragedii jest wzbudzić "niezdrowych" uczucia litości i strachu przez katharsis. Zasadniczo, poprzez Lavinia i jej losów, każdy jest oczyszczona z tych emocji.

Leitch Vincent B., et al (red.) 2001. Norton Antologia teorii i krytyki. USA: W. W. Norton and Company, Inc.

Artykuł dzięki: