jaki taniec sie tanczy na studniowce

jaki taniec sie tanczy na studniowce
Często Tradycja zwycięży nad logiką, jest więc ważne dla światowego lidera, aby dowiedzieć się o historii i wartości kultury naśladowców. Można to osiągnąć poprzez rozwój aliansów z innymi liderami z różnych środowisk kulturowych, które mogą dostarczyć różnych perspektyw dla porównania.

2. Adaptacja

jaki taniec sie tanczy na studniowce

Kulturowo inteligentne liderami są wygodne w dostosowaniu ich zachowanie w zależności od różnych okoliczności, nie zmieniając ich wrodzoną styl przywództwa. Dzięki silniejszej świadomości mogą określić, czy, na przykład, ich zwolennicy są z indywidualistyczna kontra kolektywizmu kultury, czy pracują lepiej w autokratycznego kontra biurokratycznej środowiska, czy są one motywowane zachęt porównaniu kary, czy odpowiedzi na nieformalne versus formalne podejście, itp Udane światowymi liderami spędzać czas z ich zwolenników, aby zrozumieć ich poziom komfortu i słuchać tego, co mówi i nie mówi.

3. Komunikowanie

jaki taniec sie tanczy na studniowce

Kulturowo inteligentni przywódcy rozumieją, że ich sposób komunikowania się jest kluczem do ich sukcesu. Kiedy zdają sobie sprawę z cech kulturowych swoich zwolenników i przystosowały się do otoczenia, łatwiej będzie dostosować swój styl komunikacji odpowiednio. Oprócz oczywistej konieczności korzystania z jasnego języka, może to również oznaczać, określające jaki potrzebuje dużo informacji, które mają być nadane w celu osiągnięcia wymaganego celu i jakie konsekwencje i / lub nagrody są dla zwolenników. Oznacza to również dostosowanie stylów komunikacji, aby wziąć pod uwagę to, czy kultura popychacza jest taki, który wykazuje niejawna niż wyraźny sposób, jak i niewerbalnych cech komunikacyjnych.

Podsumowując, czy styl liderem jest zorientowany zadania lub relacje zorientowane, może on działać w kierunku zwiększenia ich inteligencji kulturowej stosując powyższe trzy kroki.Będąc świadomy cech kulturowych swoich zwolenników, przystosowując się do środowiska kulturowego i odpowiednio komunikować liderzy są bardziej prawdopodobne, aby osiągnąć sukces. Nie ma wątpliwości, że zdrowa dawka CQ jest niezbędnym atutem dla dzisiejszego światowego lidera.

Artykuł dzięki: