jaki rodzaj tanca tancza w step up 4

jaki rodzaj tanca tancza w step up 4

Kultury Intelligence- Klucz do Global Leadership

Żyjemy i pracujemy w świecie, który jest zintegrowany podmiot, coraz częściej pod wpływem zewnętrznych czynników kulturowych. Dla osób na stanowiskach kierowniczych jest teraz nie tylko trzeba mieć wysokie IQ i EQ (inteligencji emocjonalnej), ale silna Kultury Intelligence (CQ) jest coraz częściej postrzegane jako niezbędne umiejętności, aby odnieść sukces w dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym.

jaki rodzaj tanca tancza w step up 4

Przywództwo wymaga komunikowania wizji i wpływania na innych w kierunku bramki; Osiągnięcie tego celu w różnych kulturach nie jest łatwe. Definiowanie właściwości, które sprawiają, dobry przywódca może być trudne. Wiele badań i informacji, które są narażone na ten temat jest USA, albo przynajmniej Zachodnia skupiony, gdzie umiejętności przywódcze wydają się być mierzona wydajność organizacyjne, takie jak produktywność i morale. Mimo powszechnie istnieją zasadniczo dwa rodzaje przywództwa - zorientowany na zadanie i relacji zorientowanych. Ludzie z różnych kultur różnie reagują na te style. Ponadto, jakość przywództwa, a charyzmą, często o percepcji; osoba postrzegana jako lider zyska szacunek, władzę i autorytet. Rzeczywiście, można powiedzieć, że jest to zwolennicy, którzy określają wielkość liderem jest. Udane światowymi liderami zrozumieć, w jaki kierownictwo jest postrzegany w innych kulturach i jak oczekiwania zróżnicowanych kulturowo zwolenników wpływać na zachowanie lidera.

Spójrzmy na trzy sposoby liderów może wykazać inteligencji kulturowej.

jaki rodzaj tanca tancza w step up 4

1. Budowanie świadomości

Kulturowo inteligentni przywódcy są otwarci na wiedzę i rozwinąć nowe umiejętności, aby pomóc im osiągnąć sukces. Oznacza to zrozumienie cech kulturowych zwolenników i jakie są ich oczekiwania. Atrybuty te mogą być w wielu dziedzinach takich jak relacje między przywódcami i ich zwolenników, jaką rolę odgrywa staż, jak problemy są obsługiwane i postaw wobec wydajności, terminowości, terminy itd.

Artykuł dzięki: