START

Szanowni CzłonkowieZwiązkuNauczycielstwa Polskiego Z okazji nadchodzących wakacji składam Koleżankom i KolegomZwiązku Nauczycielstwa Polskiego  serdeczne podziękowanie za aktywną działalność związkową  w roku szkolnym 2008/2009.   Życzę wszystkim pracownikom oświaty słonecznego lata, wspaniałego  wypoczynku oraz wszelkiej pomyślności.                                                                                                                                                          W imieniu Zarządu Oddziału ZNP […]

AFORYZ PORADY PRAWNE

        HENRY BROOKS ADAMS Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie.     JULIAN TUWIM Szkoło! Szkoło! Gdy cię wspominam, Tęsknota w serce się wgryza. Oczy mam pełne […]