START

Szanowni CzłonkowieZwiązkuNauczycielstwa Polskiego Z okazji nadchodzących wakacji składam Koleżankom i KolegomZwiązku Nauczycielstwa Polskiego  serdeczne podziękowanie za aktywną działalność związkową  w roku szkolnym 2008/2009.   Życzę wszystkim pracownikom oświaty słonecznego lata, wspaniałego  wypoczynku oraz wszelkiej pomyślności.                                                                                                                                                          W imieniu Zarządu Oddziału ZNP […]

Zarząd

 CZŁONKOWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W BIAŁYMSTOKU W KADENCJI 2014 – 2019 Lp. Nazwisko  Imię Placówka/Funkcja 1 Adamczyk Beata Zespół Szkól nr 16 2 Bielawiec Agata SP nr 2 3 Bielawska  Anna PG nr 4 4 Całpińska  Anna Z. Szk. Mechanicznych […]