statut

STATUT Związku Nauczycielstwa Polskiego – tekst jednolity Niniejszy Statut uchwalony na XXXVII Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego został znowelizowany przez XXXVIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 17 listopada 2002 r. i na nadzwyczajnym […]