Dziś minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła najnowsze dane z Systemu Informacji Oświatowej. Prezentując je pominęła ważne, ale niewygodne dla siebie, informacje dotyczące zwolnień. Podczas konferencji prasowej szefowa MEN nie odpowiedziała również na pytanie o liczbę zwolnionych nauczycieli. Skupiła się przede wszystkim na informacji, że przybyło ok. 12 tysięcy etatów. Nie wyjaśniła jednak, że miejsc pracy przybyło przede wszystkim w przedszkolach (w których zostały dzieci sześcioletnie, a samorząd ma obowiązek przyjąć do przedszkola wszystkie dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnie). To nie koniec ruchu kadrowego w oświacie. Z SIO wynika, że z uprawnień emerytalnych skorzystało 6 564 nauczycieli, natomiast z uprawnień do świadczeń kompensacyjnych – 2 629 nauczycieli (dane MEN wg SIO). Minister edukacji w dalszym ciągu nie przyznaje, że w wyniku reformy edukacji nauczyciele utracili pracę i będą ją tracić w czasie stopniowego likwidowania gimnazjów, czyli do roku 2019.

 

 

Wystąpienie ZNP do Pani Agaty Kornhauser-Dudy

 


Sejm przyjął nowelizację Karty Nauczyciela

m.in.:

·         nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony do 15 lat),

·         obligatoryjna ocena pracy co 3 lata,

·         nowe kryteria oceny pracy,

·         urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy,

·         likwidacja dodatków socjalnych .

CZYTAJ WIĘCEJ

USTAWA O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH Z 27 października 2017 r.


 Protest w obronie autonomii zawodu nauczyciela

i godnych zarobków pedagogów 

Awans zawodowy a ocena moralności

Związek domaga się wycofania projektu nowelizacji Karty nauczyciela procedowanego razem z nową ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Nauczyciele nie chcą „prezentu” w postaci powiązania ich awansu zawodowego z oceną moralności. Ocena moralności w miejscu pracy może prowadzić do nadużyć, a nawet do dyskryminacji ze względu na poglądy czy przekonania religijne – czytamy w liście prezesa ZNP do minister edukacji.


Komunikat ws. reformy w oświacie

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z inicjatywą przesunięcia
o rok terminu wdrożenia reformy w oświacie.


 
 


Ponad 910 tysięcy podpisów

 

20 kwietnia 2017 r. pełnomocnik Komitetu Referendalnego Sławomir Broniarz
oraz zastępca pełnomocnika Dorota Łoboda wraz z przedstawicielami Komitetu Referendalnego złożyli w Sejmie ponad 910 tysięcy podpisów obywateli popierających wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli
w sprawie reformy systemu oświaty.

 

 


 
 
 
 
 

DZIESIĘĆ POSTULATÓW RODZICÓW

 

7 marca 2017 r. odbyła się przed gmachem ministerstwa edukacji wspólna pikieta rodziców i nauczycieli. Rodzice przedstawili swoje postulaty strajkowe i wyświetlili je na gmachu resortu.

Rodzice domagają się m.in. natychmiastowego zatrzymania wprowadzania reformy edukacji.

 

POSTULATY

 


Waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli

Wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od 20 do 40 złotych brutto.

 

Portal tygodnika

“Solidarność” przeprasza ZNP

  


 

OGÓLNOKRAJOWE REFERENDUM

W SPRAWIE REFORMY SYSTEMU OŚWIATY

Deklaracja na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum

Komitet referendalny

www.referendum-szkolne.pl

pobierz listę

 Spór zbiorowy  prowadzony przez oddziały ZNP
jest zgodny z przepisami prawa

Żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Wbrew twierdzeniom kuratorów oświaty w pismach rozesłanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, działania Związku podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 


Rozmowy w MEN o finansowaniu zadań oświatowych

12 stycznia w resorcie edukacji odbyło się spotkanie grup roboczych do spraw: finansowania oświaty,  wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników oświaty, działających w ramach powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

 


 

 

Prezydent podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji

Nie takiej zmiany potrzebuje polska szkoła!

 

 

SPÓR ZBIOROWY – STRAJK …

20 grudnia 2016 r. Zarząd Główny ZNP
zdecydował, że rozpoczyna procedury zmierzające
do wszczęcia sporu zbiorowego.
Strajk jest ostatnim elementem sporu zbiorowego…

 

 

OGÓLNOPOLSKA AKCJA PROTESTACYJNA ZNP

MANIFESTACJA
19 LISTOPADA 2016 r. – WARSZAWA


PETYCJA ZNP

Żądamy wstrzymania szkodliwej reformy systemu edukacji!

ZDJĘCIA – PIKIETA POD URZĘDEM WOJEWÓDZKIM W BIAŁYMSTOKU – 10.10.2016

Inicjatywa w Sejmie

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Za skierowaniem obywatelskiego projektu „Pensje nauczycieli z budżetu”
do dalszych prac były wszystkie kluby i koła poselskie.


Apel ZNP do minister edukacji

o interwencję w sprawie zlecania zajęć po likwidacji godzin karcianych


List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty


 
Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”
 
W związku z planowaną reformą edukacji 24 sierpnia 2016 r. zawiązała się Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”. Tworzą ją organizacje, instytucje, ruchy społeczne, rodzice i nauczyciele, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży. Wg Koalicji, polska szkoła nie potrzebuje rewolucji,
lecz mądrych i przemyślanych zmian.
 
Dziś przystąpiły do niej następujące organizacje:
 
·         Obywatele dla Edukacji,
·         Przestrzeń dla Edukacji,
·         Stowarzyszenie Rodzice dla Edukacji,
·         Społeczne Towarzystwo Oświatowe,
·         Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej,
·         Komitet Obrony Demokracji,
·         Społeczny Monitor Edukacji,
·         Evidence Institute,
·         Związek Nauczycielstwa Polskiego.
·         Formuła koalicji jest otwarta.
 
Koalicja przygotowuje ulotkę dla rodziców pod hasłem „NIE dla chaosu w szkole”.

Zespół Koalicji
Petycja w obronie polskiej szkoły

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego, w trosce o wysoką jakość kształcenia i wychowania,
mając na uwadze dobro dziecka i ucznia, przewidując ogromne koszty
społeczne i finansowe, wynikające z zapowiadanej reformy,
rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie polskiej szkoły.

Zwracamy się do rodziców, nauczycieli, samorządowców, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych oraz osób,
którym leży na sercu dobro dzieci, o podpisanie petycji zamieszczonej na stronie:

 

www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoly

 

 

Stanowisko Prezydium ZG  ZNP z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie reformy ustroju szkolnego

 

Pytania do Minister Edukacji Narodowej

Reforma oświaty Anny Zalewskiej

Komentarz prezesa ZNP 

Szkoła bez demokracji nie może działać

video-wywiad z prezesem ZNP (Wyborcza.pl wideo)

 


Projekt Ustawy

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

oraz niektórych innych ustaw

 


Związek wygrał z tygodnikiem „Wprost”!


Pierwsze 100 dni rządu. Dlaczego to nie są dobre zmiany?

 

Pensje nauczycieli z budżetu w formie dotacji celowej

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprezentował projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Propozycja ZNP polega na zmianie finansowania wynagrodzeń nauczycielskich z subwencji oświatowej na dotację celową. Takie rozwiązanie zdejmie z samorządów ciężar finansowania wynagrodzeń nauczycielskich. W szerszej perspektywie zahamuje proces przekazywania publicznych samorządowych szkół podmiotom zewnętrznym. (…)

CZYTAJ WIĘCEJ


Opinia ZNP – Budżet 2016

 Przedłożony do zaopiniowania projekt budżetu nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań edukacyjnych w roku 2016.


Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Dz.U. 2015 poz. 357

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw


APEL

Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białymstoku

do nauczycieli, pracowników oświaty, związkowców,
samorządów i społeczności lokalnych
w sprawie destabilizacji oświaty i likwidacji gimnazjów.


PETYCJA Razem dla gimnazjów!


14 października 2015 r. Nauczycielskim Dniem Protestu

Wspólna manifestacja ZNP i oświatowej „S”

Kierownictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego spotkało się z władzami oświatowej „Solidarności”. Podczas spotkania ustalono, że wspólna manifestacja ZNP i oświatowej „S” rozpocznie się 14 października o godz. 13.00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

·         Komunikat po spotkaniu ZNP i KSOiW NSZZ “Solidarność”.

·         Uchwała nr 17/2015 ZG ZNP z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

·         Apel do samorządowców o wsparcie demonstracji i ułatwienie członkom oświatowych związków zawodowych udziału w Nauczycielskim Dniu Protestu, który odbędzie się 14 października w Warszawie.


„Gdzie się podziało 15 miliardów złotych?”

…jak wzrastają nakłady na edukację przedstawiamy poniżej, pozostawiając te dane bez komentarza:

Planowany udział wydatków na oświatę i wychowanie w PKB:

2005 – 3,00%, 2006 – 2,87%, 2007 – 2,70%, 2008 – 2,56%, 2009 – 2,63%, 2010 – brak danych, 2011 – brak danych, 2012 – 2,63%, 2013 – 2,52%, 2014 – 2,54%, 2015 – 2,52%
 

Kampania RAZEM DLA EDUKACJI


Szefowa MEN: nie ma pieniędzy na podwyżki

W budżecie nie ma środków, które umożliwiałyby przyznanie podwyżek nauczycielom
w 2016 r. – oświadczyła minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Dodała, że w obecnej sytuacji „nie ma sensu dosypywania pieniędzy do tego systemu”….

… Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska jest pierwszym ministrem edukacji,
który nie dba o nauczycieli i ich warunki pracy….

….. Tymczasem minister edukacji nieustannie dyskredytuje pracę pedagogów,
przyczyniając się do spadku zaufania opinii publicznej do zawodu nauczyciela….


Uchwała Nr10/2015
Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej i zmiany uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego


Wielka manipulacja!!!

(…) …formuła spotkania zaskoczyła nas, a tematyka całkowicie odbiegała od postulatów formułowanych przez związki zawodowe od wielu miesięcy… (…) …z zażenowaniem przyjęliśmy zaprezentowany przez nią sposób narracji i przywoływane argumenty… (…)
Ufamy, że Pani Minister zreflektuje się i wreszcie z uwagą pochyli nad zagadnieniami, których rozwiązanie stanie się rzeczywistą gwarancją jakości pracy szkoły służącej dobru ucznia…

CZYTAJ WIĘCEJ


Minister zaprasza na spotkanie 16 lipca.

„Z moich licznych rozmów z przedstawicielami związków zawodowych reprezentujących nauczycieli wynika potrzeba stworzenia wspólnych zespołów tematycznych, które wypracowałyby propozycje zmian w systemie oświaty”  – wyjaśnia szefowa MEN.
Prosi ZNP o „wsparcie w planach utworzenia platformy ponad podziałami”…

CZYTAJ WIĘCEJ


 Rozpoczyna się ogólnopolski protest!

17 marca br. Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty i zorganizowaniu manifestacji w Warszawie w sobotę, 18 kwietnia br.

CZYTAJ WIĘCEJ


Negocjacje płacowe

2 marca w resorcie edukacji odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli ZNP
z minister edukacji Joanną Kluzik-Rostkowską. Negocjacje ruszyły na wniosek ZNP.


 Ferie zimowe w szkołach


GŁÓWNE  KIERUNKI  I  WYTYCZNE 
PROGRAMU  DZIAŁANIA

ZWIĄZKU  NAUCZYCIELSTWA  POLSKIEGO


Sejm RP:  zakaz prowadzenia szkół przez spółki komunalne


SZANOWNA PANI MINISTER…

Anna Sosna, Nauczyciel roku 2011, „Głos Nauczycielski” nr 50

„ (…) To  wstyd, że polaryzuje pani społeczeństwo (…)

To wstyd, że zamiast uczyć szacunku do tego pięknego zawodu, podżega pani do kolejnych nienawistnych wystąpień (…)

To wstyd, że zamiast rozmawiać z nami występuje pani przeciwko nam (…)

To wstyd, że nie zauważyła pani zmian, które od wielu lat dokonują się w polskiej szkole (…)  

To wstyd, że nie dba pani o wizerunek szkoły i nauczycieli w mediach, że pozwala pani na nagonki, a nawet je prowokuje (…)

(…) w Polsce minister edukacji publicznie etykietuje swoich nauczycieli, przypisuje im lenistwo,
celowe miganie się od pracy,arogancję, którą trzeba naprawiać donosami (…)
To ogromna przykrość pracować dla przełożonego, który tak traktuje swoich przełożonych (…).”

WIĘCEJ NA TEMAT


 
 
 
 

41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP z udziałem gości

„Wszystko zaczyna się od dobrego nauczyciela” –
mówił podczas uroczystego otwarcia Zjazdu prezes ZNP Sławomir Broniarz.

– Jesteśmy w Związku, bo wierzymy, że każde dziecko, niezależnie od tego gdzie mieszka, jak wygląda, ile zarabiają jego rodzice ma prawo do dobrej publicznej edukacji. Bo wierzymy, że wszyscy mamy prawo do lepszej przyszłości… WIĘCEJ NA TEMAT

Delegaci przyjęli uchwały, stanowiska, program działania na kolejną kadencję oraz zmiany w Statucie ZNP,
a także Apel do parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych w sprawie jakości nadzoru prawnego w oświacie.

APEL


Sławomir Broniarz prezesem ZNP

Sławomir Broniarz – dotychczasowy prezes Związku – został dziś ponownie wybrany na szefa ZNP podczas 41. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP.


Polityka edukacyjna MEN
zmierza do prywatyzacji

„…Jesteśmy zaniepokojeni kierunkiem polityki edukacyjnej zmierzającym
do prywatyzacji edukacji, który wytycza Pani wypowiadając się
m.in. na temat funkcjonowania małych wiejskich szkół…”
list prezesa ZNP do minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej.


Budżet na rok 2015 w Sejmie


http://www.znp.edu.pl/element/2131/ZNP_interweniuje_ws._asystenta_nauczyciela

ZNP interweniuje w sprawie asystenta nauczyciela

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do pani premier o podjęcie działań wobec decyzji ministra pracy ws. asystenta nauczyciela.

W kwietniu br. ZNP wystąpił do premiera z wnioskiem o umieszczenie w rozporządzeniu o pracownikach samorządowych asystenta nauczyciela. Wniosek wynikał z zapisów prawa tj. ustawy o systemie oświaty, ustawy o pracownikach samorządowych. Ustawy te stanowią, iż osoby zatrudnione w jednostkach samorządowych (a taką jest szkoła) są pracownikami samorządowymi. Po 6 miesiącach oczekiwań ministerstwo pracy przesłało stanowisko, iż asystenci nie znajdą się w rozporządzeniu.

Związek sprawę skierował również do Rzecznika Praw Obywatelskich i Głównego Inspektora Pracy.

WIĘCEJ NA TEMAT


http://www.znp.edu.pl/element/2126/Ministerstwo_edukacji_manipuluje_przy_podziale_subwencji

Ministerstwo edukacji manipuluje
przy podziale subwencji

Wg ZNP, niedofinansowanie zadań oświatowych będzie pogłębiało, już i dziś bardzo widoczne, narastanie patologii w systemie oświaty. Skutkiem przyjętych założeń budżetowych na rok 2015 będzie dalsze przekazywanie prowadzenia szkół podmiotom prywatnym. ZNP oczekuje od parlamentu zwiększenia nakładów na edukację, w tym na płace dla nauczycieli.

WIĘCEJ NA TEMAT


 

2014-10-13 20:25:21

List prezesa ZNP do premier Ewy Kopacz

Rząd powinien skupić się na walce z obniżającym się statusem społecznym zawodu nauczyciela i dążyć do wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty – napisał prezes ZNP
Sławomir Broniarz w liście do premier Ewy Kopacz z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

WIĘCEJ NA TEMATSTANOWISKO ZG ZNP

w sprawie reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

czytaj dalej…


REFORMA POLSKIEGO SYSTEMU OŚWIATY

MONITORING ZMIAN WDRAŻANYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

czytaj dalej… 


 ŚWIADCZENIA DLA NAUCZYCIELI

(emerytura, świadczenie kompensacyjne,  emerytura pomostowa)

prezentacja 


 LIKWIDACJA SZKÓŁ

– informacja ZNP

czytaj dalej…     Obowiązek szkolny dla sześciolatków

przesunięty do 2014 roku 

czytaj dalej… 


Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy
o systemie oświaty dotyczący sześciolatków

 Badanie – czas pracy nauczycieli – zobacz!!! 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *