Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

połączone ze 105. rocznicą ZNP

21 października 2010r. Zarząd Oddziału ZNP w Białymstoku zorganizował uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w gościnnych murach Zespołu Szkół Handlowo- Ekonomicznych. W uroczystości udział wzięli zaproszenie goście w osobach Wiceprezesa ZG ZNP- Kol. Jarosława Czarnowskiego, Wojewody Podlaskiego- Pana Macieja Żywno, Podlaskiego Kuratora Oświaty- Pana Jerzego Kiszkiela, Przewodniczącego Rady Miejskiej Białegostoku- Pana Włodzimierza Leszka Kusaka, zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku- Pana Tadeusza Arłukowicza i wielu innych.
 
 

Z inicjatywy Zarządu Oddziału ZNP Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków odznaczono: J.Halicką, A.Mikołajczuk, K.A.Sokołowską. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymali: E.K.Ignatowicz, E.Łoś, J.Mantur, B.Rzemieniecka, E.M.Słowik, a Brązowy Medal za Długoletnią Służbę wręczono: M.Gołub, M.B.Purcie i M. Rakus.
I.Kalicka- Fiłonowicz (Złoty Medal za Długoletnią Służbę), E.Gołębiowska (Srebrny Medal za Długoletnią Służbę) i E.Woźniewska (Brązowy Medal za Długoletnią Służbę) otrzymały medale podczas uroczystości 110- lecia ZSH-E w dn. 9 października 2010r.
Medale Komisji Edukacji Narodowej za wybitny, uznany dorobek zawodowy, osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej, opiekuńczej i społecznej przyznane zostały: D.Babickiej, E.Chwaszczewskiej, R.Czerwińskiej, A.D.Dudzie, M.Gęgotek, I.Golonko, B.Hościło, M.Jabłońskiej, B.E.Jańczuk, M.Józefowiczowi, E.Kantor, E.Maciorowskiej, B.Palewskiej, R.Pączkowskiej, B.M.Purcie, M.Rakus, A.Rutkowskiej, B.Rzemienieckiej i B.I.Rzepniewskiej i A.Sztremer.
 
 

 
A.Gauk, T.Grześ, E.B.Konińska, R.Lubas odebrali Medale KEN podczas uroczystości z okazji  110- lecia szkoły.
Najwyższe wyróżnienie ZNP- Złotą Odznakę otrzymali następujący członkowie Związku: G.Cierpikowska, M. Dąbrowska, I.Gryc, J.L.Kowalewska, U.A.Malczyńska,
G.Ostaszewska- Gawryluk, D. Puciłowska, B.Smorczewska, M.A. Targońska, E.Tarnawczyk, W. Zagrzejewska.
Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku z rąk Zastępcy Prezydenta i Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu- Pana Wojciecha Janowicza otrzymali: H.Aleksiejuk, D.Bielicka, J.Dworakowski, J.Kłosowska, E.Kopijkowska, J.Leniec, R.Laskowski, A.Uścinowicz, N.Zajkowska. I.Abramowicz i I.Saniukowicz otrzymały nagrodę podczas wcześniejszych uroczystości. Kol. Ryszard Laskowski otrzymał ponadto nagrodę przyznaną przez Zarząd Oddziału ZNP w Białymstoku za całokształt wzorowej pracy związkowej i działalności na rzecz białostockiej oświaty, którą przekazała Prezes Oddziału ZNP w Białymstoku- Kol.Maria Mieszalska- Goroszkiewicz. Ogromne wzruszenie wywołało natomiast specjalne podziękowanie przygotowane przez Radną Miasta Białegostoku- Panią Izabelę Pietruczuk, która w swoim wystąpieniu nawiązała również do historii Związku Nauczycielstwa Polskiego z okazji jubileuszu 105. rocznicy powstania ZNP.
Przyznane zostały także nagrody Dyrektora Ośrodka Usług Pedagogicznych
i Socjalnych ZNP, które wręczono pracownikom Ośrodka: Kol. L.Letko
i Kol. O.Siemieniuk.
Bardzo miłą część uroczystości stanowiło wręczenie przez Wiceprezesa ZG ZNP- Kol. J.Czarnowskiego oraz Sekretarza Zarządu Okręgu Podlaskiego- Kol. Janinę Sawicką legitymacji członkowskich jedenastu nowym członkom ZNP.
Uroczystość wzbogacił swoim występem Chór Miasta Białegostoku, a część artystyczną przygotowali i wspaniale przedstawili uczniowie ZSO nr 5 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania.
Na temat bezcennej roli nauczycieli, którzy tworzyli historię Związku bardzo pięknie mówiła Kol. Iwona Janowska, która pisemne podziękowanie za ich trud złożyła na ręce Przewodniczącej Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP- Kol. Bogusławy Warakomskiej- Krzywickiej.
Duże zainteresowanie wzbudziła wystawa poświęcona 105- letniej historii ZNP oraz wydarzeniom z życia społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego, którą obejrzeć można było w sali konferencyjnej. Natomiast o tym, jak kształtowały się początki organizacji, informowały tablice w holu szkoły.
Uroczystość prowadzona przez Kol. Teresę Duniewską i Kol. Jerzego Bołtucia  
z pewnością na długo zapadnie w pamięci wszystkich uczestników, którzy znaleźli się
razem w gronie świętujących Dzień Edukacji Narodowej oraz sto piąte urodziny Związku osób.
Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *